Přihláška ke členství do spolku pro dostavbu JETE

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU PRO DOSTAVBU JETE

Jméno (Firma): ………………………………………………..

Příjmení: ……………………………………………………..

Titul/obor: …………………………………………………….

Datum narození: ………………………………………………..

Adresa/ PSČ: …………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………….

Chci se stát:

□ Členem spolku Pro dostavbu JETE  

      (roční členství pro firmy 1200 Kč)

      (roční členství pro instituce – školy, komory, sdružení – 800 Kč)

      (roční členství pro fyzické osoby 100 Kč)

□ Členem, podporovatelem spolku Pro dostavbu JETE (dobrovolné dary)

Účel spolku:  Podpora urychlení rozhodnutí o dostavbě JETE

                       Podpora informovanosti o potřebě dostavby JETE

                       Přispění k zajištění podílu dodávek českých, zejména regionálních firem na dostavbě JETE

                       Podpora jaderné energetiky v České republice

                       Podpora správného rozhodnutí o výběru hlubinného úložiště jaderného paliva

Byl jsem seznámen a svým podpisem potvrzuji souhlas se stanovami spolku Pro dostavbu JETE, dále jen Spolek. Členský příspěvek zaplatím na účet Spolku do 14 dnů ode dne vyrozumění o přijetí za člena Spolku, a to převodem nebo vložením na účet: 2201836006/2010  

Do poznámky uveďte své  jméno příjmení a slova ,,Členský příspěvek  2021

Tuto přihlášku podepisuji na základě své svobodné vůle a souhlasím s náplní činnosti Spolku.

Se stanovami Spolku jsem byl seznámen a souhlasím s nimi v plném znění.

Dne  ……………………………………

Podpis  …………………………………

Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Podpisem přihlášky udělujete Spolku souhlas se zpracováním vámi uvedených osobních údajů za účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace po nezbytně dlouhou dobu. 

Sídlo Spolku: Na Zlaté stoce 28/26, 370 05 České Budějovice

Kontakt

Předseda správní rady spolku: Bc. Ivana Kerlesová, email: kerlesova@komunik.cz

1. místopředseda:  Ing. Miloslav Kožnar,  email: miloslav@koznar.cz

2. místopředseda:  Marian Vacval, email: marianvacval@seznam.cz

Tajemník Spolku:  Marian Vacval, email: marianvacval@seznam.cz