Jaderná elektrárna jako ekologický zdroj výroby elektrické energie a tepla

Publikoval Ivana Kerlesová v

Přirozený vývoj a růst lidské populace na Zemi přispěl nepochybně ke znečištění planety v širokém spektru. Jedním z velmi diskutovaných témat je ochrana klimatu a s ní spojená produkce emisí vypouštěných do atmosféry.

V poslední době jsme svědky prosazování tzv. alternativních zdrojů, které podle mého soudu nejsou dobrou volbou pro řešení energetiky na globální úrovni. Jako ,,čistá“ energie se jeví tyto projekty pouze na první pohled. Avšak skutečnost je taková, že ať se jedná o větrníky či solární panely, za jejichž výrobou stojí spousta námahy, drancování přírodních zdrojů a mnohdy otrocká práce lidí za mrzký peníz, následná likvidace takových zdrojů po ukončení jejich životnosti bude velmi nákladná. Otázkou je, kdo likvidaci zaplatí? Budou to opět lidé, kteří jsou již dnes povinni platit nemalé částky ve formě poplatku na tzv. obnovitelné zdroje. Tyto zákonem stanovené poplatky jsou důkazem toho, že alternativní zdroje se neobejdou bez dotací, tudíž jsou nekonkurenceschopné. 

Teplo vyprodukované při výrobě elektřiny v jaderných zdrojích je další pozitivní vlastností, která nemá konkurenci, a tudíž je ideálním řešením vytápění domácností, průmyslových hal, zemědělských objektů atd. Z ekologického hlediska je takto získané teplo bezemisní, tudíž velmi šetrné k našemu životnímu prostředí.

Je potřeba si uvědomit, že dostavba dalších dvou bloků elektrárny Temelín přinese naší zemi pouze prospěch, zejména z hlediska ekologie. Areál, ve kterém byly původně čtyři bloky plánovány, ale z politické vůle byly po roce 1989 nakonec postaveny jen dva, je potřeba naplno využít k původnímu účelu.

Dostavba Temelína je nevyhnutelným řešením energetické i ekologické koncepce České republiky.

Autor: Marian Vacval

Kategorie: JETE