Česká elektřina ať zůstane českým spotřebitelům!

Publikoval Ivana Kerlesová v

Záměr určitých zájmových skupin, který se týká omezování výroby elektrické energie pro údajnou ochranu klimatu na Zemi, nárazově pocítilo zčista jasna obrovské množství lidí odebírající elektrickou energii. 

Díky odstavování elektráren v západní Evropě a tomu, že ČEZ se zavázal před dvaceti roky obchodovat s vyrobenou elektřinou na burze, jsme my, občané ČR nyní poprvé pocítili neskutečnou bezmoc, když jsme v jednom okamžiku byli uvedeni do nejistoty ohledně dodávek i cen energie.

Od počátku, kdy byl postupně do domácností, institucí a firem zaváděn elektrický proud, a způsob života se začal tomuto přizpůsobovat, bylo zřejmé, že v budoucnosti se lidé bez elektřiny neobejdou. V současnosti jsou lidé na elektřině závislí takovým způsobem, že jakákoli dramatická změna, ať již v dodávkách nebo ceně, jim přinese existenční problémy.

Dnes, bez jakéhokoli varování, končící dodavatelé elektřiny způsobili statisícům lidí obrovské, mnohdy existenční, problémy. Logicky tak vyvstávají otázky: jak je možné, že i s dostatečným množstvím cenově dostupné elektrické energie musíme za elektřinu platit nehoráznou cenu? A co s tím lze udělat? 

Při výstavbě jaderné elektrárny Temelín slibovali politici Jihočechům levnou elektřinu. K ničemu takovému ale nedošlo. Nyní navíc musíme pykat za odstavování  elektráren v Německu. Česká elektřina nechť zůstane českým spotřebitelům. Právě oni by o ní měli rozhodovat!

Marian Vacval,

tajemník spolku Pro dostavbu JETE

Kategorie: JETE