Spolek pro dostavbu JETE

Spolek pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín byl založen v červnu 2020. Účelem Spolku je podpora urychlení rozhodnutí o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín (JETE), podpora informovanosti o potřebnosti dostavby, přispění k zajištění podílu dodávek českých, zejména regionálních firem, na dostavbě JETE. Dalším účelem je podpora rozvoje jaderné energetiky v České republice. Spolek dále podporuje správné rozhodnutí o výběru hlubinného úložiště jaderného paliva.
Důraz je kladen na podporu informovanosti o potřebnosti dostavby JETE, zprostředkování informací o bezpečnosti jaderné energetiky obecně ve vztahu k občanům a na podporu urychlení rozhodnutí o dostavbě JETE ve vztahu k politikům, zejména poslancům Parlamentu ČR.

Spolek se zabývá zejména těmito činnostmi:

a) organizování a realizace projektů, akcí a seminářů spojených s problematikou dostavby JETE, a to zejména na území regionu;
b) sdružování a organizování setkávání fyzických a právnických osob, které se zabývají problematikou podpory jaderné energetiky;
c) zajištění zpracování informačních materiálů pro fyzické a právnické osoby zabývající se problematikou podpory jaderné energetiky;
d) podpora medializace a činností v oblasti Public Relations (PR) dostavby JETE;
e) součinnost při realizaci charitativních akcí, souvisejících s dostavbou JETE, zejména na území jihočeského regionu.

Kontakt:

Ivana Kerlesová, předsedkyně Spolku, tel.: 773 300 270

Marian Vacval, tajemník Spolku, tel.: 602 523 354

Podpořte nás!

Číslo účtu: 2201836006/2010

Bez Temelína se za elektřinu nedoplatíme

Ivana Kerlesová
Ivana Kerlesová

V České republice se nyní řeší dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Přesto je ale nejvyšší čas zahájit přípravu výstavby nového jaderného bloku i v naší druhé jaderné lokalitě – Temelíně.

Vůle postavit jeden blok v Dukovanech se spuštěním po roce 2035 totiž zcela nenaplňuje předpoklady platné energetické koncepce. Státní energetická koncepce počítá s tím, že podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny po roce 2040 bude vyšší než 50 procent. Jeden nový blok ale nahradí pouze polovinu výkonu nynějších čtyř bloků elektrárny Dukovany, které budou i při optimistickém předpokladu prodloužení životnosti na 60 let odstavovány po roce 2045.

Při předpokladu neklesající spotřeby ČR (na úrovni 70 TWh) by výroba elektřiny z jádra měla činit alespoň 35 TWh (koncepce počítá až s 46 TWh). V současnosti výroba z jádra představuje necelých 30 TWh. Při uvážení faktu, že jeden GW blok vyrobí cca 7 TWh za rok, bude zajištění výroby na úrovni schválené v koncepci vyžadovat výstavbu dalších jaderných bloků. V ČR totiž bude výhledově ukončen provoz uhelných elektráren a bude nutné nahradit současných cca 40TWh jinými zdroji. I při optimistických výhledech ekologů by výroba z obnovitelných zdrojů energie mohla celkově činit 20 TWh. Stále nám tedy nezbývá nic jiného, než další rozvoj jádra.

Jádro patří mezi nejbezpečnější a nejčistší zdroje, navíc v našich přírodních podmínkách je ideální jako základ energetického mixu. Elektřina z jádra je o 50 procent levnější než z uhlí. Jde o šetrnou energii, která chrání klima. Dostavba jaderných elektráren v Česku je zárukou toho, že se cena elektrické energie v naší zemi nebude rapidně zvyšovat. A pokud do stavby elektráren zapojíme české firmy jako subdodavatele, přínos pro zemi bude obrovský i z hlediska ekonomiky.

Abychom podpořili urychlení rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny Temelín, iniciovala jsem vznik spolku Pro dostavbu JETE. Jeho cílem je vedle podpory dostavby elektrárny také prosazování podílu jihočeských firem na rozšíření JETE. Ke spolku se může připojit každý, komu je tato myšlenka blízká. Každý, kdo považuje za důležitou soběstačnost naší země při výrobě energie.

Ivana Kerlesová
Předsedkyně spolku Pro dostavbu JETE

Propagační materiály

Aktuality